VOIKUKKIA-ohjaajakoulutukset 2019

Vuonna 2019 VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksia järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä ja Tampereella. VOIKUKKIA-toiminta järjestää myös tilauskoulutuksia.

Hae mukaan Kehittäjävanhempien ryhmään!

Haluatko mukaan kehittämään lastensuojelua omia kokemuksiasi hyödyntäen? Tule mukaan Voikukkien Kehittäjävanhempiin!     Täydennämme sijoitettujen lasten vanhemmista koostuvaa Voikukkia-kehittäjäryhmäämme, hae mukaan 8.3. mennessä. Voikukissa on ollut jo kokemusasiantuntijoita mukana jo 10 vuotta erilaisissa rooleissa. Kokemusasiantuntijamme ovat olleet mukana muun muassa monenlaisissa…

Seuraava VOIKUKKIA-chat 10.3. klo 17, tervetuloa!

Tunteet sijoittamiseen liittyen VOIKUKKIA-chat ti 10.3. klo 17 sijoitettujen ja huostaanotettujen lasten vanhemmille ja muille läheisille. Klikkaa itsesi mukaan chattiin osoitteessa: tukinet.net! Chat järjestetään klo 17-18.30. Verkossa tapahtuvaan keskusteluun on mahdollisuus osallistua nimettömästi.   VOIKUKKIA-chatit keväällä 2020: 10.3. Tunteet sijoittamiseen…

VOIKUKKIA-Chatit alkavat helmikuussa

VOIKUKKIA-toiminta aloittaa yhteistyössä Tukinetin kanssa verkkossa tapahtuvan tuen tarjoamisen huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhemmille. Teemoitetut VOIKUKKIA-chatit alkavat helmikuussa ja järjestetään kerran kuukaudessa. Chatit toteutetaan VOIKUKKIA-työntekijätiimin sekä koulutettujen VOIKUKKIA-ohjaajien kanssa. Tavoitteena on tarjota ammatillista tukea ja vertaistukea vanhemmille matalalla kynnyksellä. Verkossa…

Tule Kasperiin töihin! Mielekkään työtehtävän lisäksi saat mukavat työkaverit!

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on lastensuojelualan asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa ja puolustaa perheiden hyvinvointia ja tukea toimivia perhesuhteita. Kasper on perheystävällinen ja monimuotoisuutta arvostava työpaikka. Haemme nyt uuteen hankkeeseen KOLMEA TYÖNTEKIJÄÄ. ”Vanhempien ääni lastensuojeluun” -osallisuushankkeessa…

Opinnäytetyö: Sijoitettujen lasten vanhempien vertaiskahvilan perustaminen pääkaupunkiseudulle : Kasper – Kasvatus- ja Perheneuvonta ry:n VOIKUKKIA® toiminnan kanssa

Opinnäytetyön (Valkeavirta, Johanna, 2020, YAMK) tarkoituksena on kuvata sijoitettujen lasten vanhempien osallistumista vertaistuen palveluihin sekä kartoittaa millaisia odotuksia heillä on vanhemman tuesta ja täyttävätkö palvelut heidän odotuksensa, sijoitetun lapsen vanhemman näkökulmasta katsottuna. Opinnäytetyön aineisto kerättiin kyselylomakkeella Facebookissa kesän 2019 aikana ja…

Toivo ja Onni

Musta marraskuu on nähtävästi vallannut itselleen myös joulukuun tontin, ainakin täällä eteläisessä Suomessa. Se työntää kylmät, märät, niljakkaat sormensa ja varpaansa väärälle reviirille. Moni kokee toivonsa häviävän mustan sateen mukana. Pimeässä on vaikea nähdä onneansa. Ajattelen, että marraskuulla on paikkansa…

Uusi Vanhempien ääni lastensuojeluun -hanke alkaa vuonna 2020

Vanhempien ääni lastensuojeluun (2020-2022) -hankkeessa luodaan matalan kynnyksen osallisuutta lastensuojelun asiakkaiden vanhemmille ja nostetaan esille vanhempien entistä laajempaa ja moniäänisempää kokemusta lastensuojelusta. Tavoitteena on hälventää häpeää ja lastensuojeluasiakkuuden leimaa sekä kokemusasiantuntijatiedon kautta tuoda palveluihin vanhempien näkökulmaa. Hankkeessa toteutetaan mm. avoimia…

Sijoitettujen lasten vanhemmat kysyivät – sijoitettuna olleet vastasivat

VOIKUKKIA-toiminnan kehittäjävanhemmat saivat esittää kysymyksiä UP2US-Meistä kiinni -hankkeen Katriina Nokireelle ja Onni Westlundille. Kysymykset vanhemmalta lapselle liittyvät lastensuojeluun ja sijaishuoltoon. Katriina ja Onni vastaavat kysymyksiin omiin kokemuksiinsa pohjautuen hankkeen YouTube-kanavalla. Q&A | Syntymävanhempien kysymyksiä -videonsarjan esimmäisessä osassa kuullaan vastaukset muun…

Opinnäytetyö: Vanhempien kokemuksia VOIKUKKIA-vertaistukiryhmän vaikutuksista huostaanottokriisistä selviytymiseen

Tutkimukselliseen opinnäytetyöhön (Niininen, Anne, Terävä-Karhinen, Joanna, 2019 YAMK) haastateltiin kolmea Voikukkia-vertaistukiryhmää. Tutkimustulosten mukaan lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle oli vanhemmille traumaattinen kriisi, siitä huolimatta oliko sijoitus suunniteltu vai kiireellinen, äkillisesti tapahtunut. Ryhmästä vanhemmat olivat saaneet vertaistukea ja tietoa kriisin vaiheista ja…

Sijoitettujen lasten vanhemmat mukana palveluiden kehittämisessä

Kokemusasiantuntijavanhempien kysyntä palveluiden kehittämisessä ja vertaistukityössä on kasvanut viime vuosina entisestään. Sijoitettujen lasten vanhempien ääntä, kokemuksia ja mielipiteitä arvostetaan ja halutaan kuulla. VOIKUKKIA-toiminnassa on mukana aktiivinen vapaaehtoisista koostuva kehittäjävanhempien ryhmä, joka koostuu 12 vanhemmasta ympäri Suomen. Tämä mahtava vapaaehtoisten joukko…