VOIKUKKIA-toiminta

VOIKUKKIA-toiminta:

Nimi: Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA, lyhyesti VOIKUKKIA
Rahoittaja: STEA (ent. RAY)
Toteuttaja ja hallinnoija: Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry.
Työntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Visiomme:

Sijoitettujen lasten isien ja äitien vanhemmuuden tukeminen on itsestään selvää. Kaikissa (kiireisissäkin) toimenpiteissä mietitään miten vanhemmuutta ja sen kehittymistä tuetaan.

Missiomme:

Ketään ei saa jättää yksin. Vahvistamme sijoitettujen lasten vanhempien hyvinvointia ja vanhemmuutta ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien avulla. VOIKUKKIA-toiminnan perimmäinen tarkoitus on, että sijoitettujen lasten vanhemmat saavat tarvitsemansa avun. Voimaantuneista vanhemmista hyötyvät lapset ja perhe sekä yhteiskunta.

Tavoitteemme:

1. VOIKUKKIA-vertaisryhmien ohjaajaverkoston laajentaminen ja jatkuvuuden turvaaminen

2. Vertaistukiryhmätoiminnan levittäminen ja vakiinnuttaminen valtakunnallisesti

3. Vanhempien tuen tarpeen esille nostaminen ja osallisuuden lisääminen

Aiempien projektien toiminta-ajat ja sisällöt:

III 2012 – 2015 VOIKUKKIA-verkostohanke

 • Ohjaajien kouluttaminen
 • Alueellisten ohjausryhmien perustamisen tukeminen, kumppanuusmallit ja -sopimukset
 • Vanhempien raati kehittämään ja ohjaamaan vanhempien tukimateriaalia ja sisältöjä
 • Ohjaajaverstaat alueellisen yhteistyön tueksi
 • Alueverkostojen perustamisen ja ylläpidon tukeminen
 • Vanhempien äänen, toiveiden ja tarpeiden esiin nostaminen
 • Vertaistukimenetelmän kehittäminen ja uudet sisällöt yhteistyössä kumppaneiden kanssa
 • Projektikoordinaattorit Pia Söderholm ja Iina Järvi, projektisuunnittelijat Hanna Hägglund, Heidi Sundwall ja Mareena Heinonen sekä vertaistoiminnan kehittäjä Virpi Kujala (Sininauhaliitto)

II 2010 – 2012 VOIKUKKIA-verkostohanke

 • VOIKUKKIA-vertaistukimenetelmän levittäminen ja juurruttaminen sosiaalityön välineenä
 • Ohjaajien ja vertaisohjaajien kouluttaminen
 • Alueellisten ohjaajaverkostojen perustaminen ja tukeminen
 • Sähköisen materiaali- ja ohjaajapankin luominen www.voikukkia.fi
 • Ohjaajan oppaan päivittäminen
 • Isä-lapsi-viikonloput yhteistyössä HNMKY:n kanssa sekä opinnäytetutkimus (Diak) isien kokemuksista ja tuen tarpeesta lapsen huostaanottotilanteessa
 • Projektikoordinaattori Pia Söderholm ja projektisuunnittelija Hanna Hägglund

I 2006 – 2009 Voikukkia-projekti

 • Vertaistukimenetelmän kehittäminen ja testaaminen
 • Ohjaajien kouluttaminen
 • Ohjaajan opas
 • Opas jälkihuollossa olevien nuorten vanhemmille
 • Projektisuunnittelija Sanna Kivinen