Julkaisut

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät ohjaajan opas

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmät on tarkoitettu lapsensa sijoituksen tai huostaanoton kokeneille vanhemmille. Vertaisuuden voima perustuu yhteisten kokemusten jakamiseen sekä keskinäiseen tukemiseen, kannustamiseen ja motivointiin. Vertaistukiryhmässä jokainen on oman kokemuksensa ja tunteidensa paras asiantuntija. Ryhmänohjaajien rooli ryhmässä on luoda tapaamisille turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö, viedä keskustelua eteenpäin ja tarjota tarvittaessa tietoa kysymyksiin, joita vanhemmat nostavat keskusteluissa esiin.

Tämä vanhempien vertaistukiryhmätoiminnan opas antaa ryhmätoiminnan toteuttamiseen tarvittavat perustiedot. Tuen merkityksen ja tutkimuksellisen taustatiedon ohella opas sisältää konkreettisia ohjeita vertaistukiryhmätoiminnan valmisteluun sekä ryhmäkertojen suunnitteluun ja toteutukseen. Opas on tarkoitettu vertaisohjaajille sekä ammattilaisille, jotka työskentelevät sijoitettujen tai huostaanotettujen lasten vanhempien kanssa. Opasta voi käyttää sovelletusti myös yksilötyöskentelyssä.

Oppaan voit ladata tai lukea ilmaiseksi tästä linkistä tai ostaa verkkokaupasta.

Huom! VOIKUKKIA-ohjaajat voivat tilata itselleen kappaleen päivitettyä ohjaajan opasta ilmaiseksi ilmoittamalla ajantasaiset osoite- ja organisaatiotiedot sähköpostitse: voikukkia@suomenkasper.fi.
__

Tukihenkilöopas

Tämä opas on kirjoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut tukemaan sijoitettujen lasten vanhempia ja perheitä. Vanhemman tukeminen oman kriisinsä käsittelyssä ja omien voimavarojensa löytämisessä auttaa kaikkia lastensuojelun osapuolia: koko perhettä, lasta, vanhempia, sijaishuoltajia ja viranomaisia. Opas on tarkoitettu kaikille niille, joita lapsen sijoitus koskettaa: vertaisvanhemmille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan tukihenkilöinä sekä ammattilaisille, jotka haluavat kehittää uusia tukimuotoja sijoitettujen lasten vanhemmille. Tukea etsiville vanhemmille opas antaa tietoa siitä, millaista tukea tukihenkilöltä voi saada.

Oppaaseen on koottu kokemuksia ja näkemyksiä tuetuilta vanhemmilta, tukihenkilöiltä ja toimintaa organisoivilta ammattilaisilta.

Tukihenkilöoppaan voit ladata tai lukea ilmaiseksi tästä linkistä. Opas ei ole tilattavissa verkkokaupasta.

 

”Kun joka makaroniin pitää mahtua pöytätavat” – Hetkiä ja tarinoita huostaan otettujen lasten vanhempien elämästä

Oman lapsen huostaanoton kokeneiden vanhempien kokemuksia teksteinä ja kuvina. Kirja on vanhemmille ja vanhempien tukemisen kanssa työskenteleville suositeltava lukukokemus. Tekstit puhuvat kaipuusta, neuvottomuudesta, takapakeista. On surua ja raivoakin, mutta myös uudistumisen iloa ja tahdonvoimaa.

Voit ostaa kirjan Kasper ry:n verkkokaupasta.

 

 

 

Opas sinulle, jonka perhettä koskettaa lapsen sijoitus tai huostaanotto

Vanhempien kirjoittama opas lapsen sijoituksen tai huostaanoton tilanteeseen on tarkoitettu vanhemmille ja lapsen läheisille aikuisille tueksi erityisesti siihen kohtaan, jossa huostaanotto tapahtuu.

Shokkitilanne vie voimia. Opas on tarkoitettu muistilistaksi ja kannustukseksi vaikeimpaan hetkeen.

Opas on 12 sivua.

Voit lukea tai tulostaa oppaan ilmaiseksi tästä.

__

 

VOIKUKKIA – toimivien käytäntöjen käsikirja

Käsikirjasta löydät tietoa vanhemmille ja ammattilaisille. Julkaisuun on koostettu monipuolisesti kokemuksia vertaistukiryhmistä ja VOIKUKKIA-toiminnasta mm. ohjaajien ja alueiden hyviä käytäntöjä ja kokemuksia ryhmien ohjaamisesta sekä vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmistä, vertaisohjaajana ja tukihenkilönä toimimisesta ja Vanhempien Raatitoiminnasta.

VOIKUKKIA – toimivien käytäntöjen käsikirja

 

 

 

 

 

Tilaa materiaaleja Kasper ry:n sivuilta >> avaa sivu tästä