VOIKUKKIA®-vertaiskehittäjien tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 26.4.2018

1. Rekisterinpitäjä 
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

2. Rekisteriasioista vastaava  
Mirjami Koivunen, asiantuntija, VOIKUKKIA-toiminta. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki.
sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 044 345 0939

3. Rekisterin nimi 
VOIKUKKIA-vertaiskehittäjien rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 
Yhteydenpito vapaaehtoisiin kehittämistyöhön osallistuviin vanhempiin: kutsut tapaamisiin, kyselyt, palautteet, ajankohtaiset tiedotteet, puhujapyyntöjen välittäminen sekä tukimateriaalien postitus.

5. Rekisterin tietosisältö 
Vertaiskehittäjien yhteystietorekisteriin kootaan tiedot kehittämistyöhön osallistuneista vapaaehtoisista.

Rekisteriin kerätään perusyhteystiedot: nimi, puhelin, sähköposti ja postitusosoite. Rekisteröidyn luvalla säilytetään myös tieto erityisruokavaliosta tai muusta tapahtumajärjestelyihin vaikuttavasta tiedosta, osallistumistauosta tms. tavoitettavuuteen vaikuttavasta tiedosta sekä tieto, mihin VOIKUKKIA-tapahtumiin on osallistunut.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterinpitäjä rekisteröi kehittämistyöhön osallistuvista vapaaehtoisista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa toimintaan osallistuessaan ja tietoja päivittäessään.

7. Henkilötietojen luovutus 
Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön. Perustoimintaohje esim. kokemusasiantuntijakyselyjen ohjaamisessa on: välitämme kysyjän luvalla kysyjän yhteystiedot rekisterissämme olevalle henkilölle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat 
Säilytämme rekisteritietoja niin kauan, kun VOIKUKKIA-toiminta on olemassa tai siihen asti, kunnes rekisteröity pyytää poistamaan omat tietonsa rekisteristä.

10. Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä 
Rekisteröitynyt pyytää oikaisemaan ja täydentämään ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tietojen poistaminen rekisteristä vaatii myös aina yhteydenottoa rekisterin ylläpitäjään ja erillistä kirjallista pyyntöä, joka poistaa sen perusteella rekisteristä kaikki tiedot rekisteröidystä.

Rekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi ja ne poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.

12. Tietosuoja selosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.