VOIKUKKIA®-uutiskirjeen tilanneiden tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 26.4.2018

1. Rekisterinpitäjä 
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

2. Rekisteriasioista vastaava
Mirjami Koivunen, asiantuntija, VOIKUKKIA-toiminta. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki.
sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 044 345 0939

3. Rekisterin nimi 
VOIKUKKIA-uutiskirjeen tilanneiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 
VOKUKKIA-toiminnan uutiskirjeen rekisteriin tallennettuja sähköposti-osoitetietoja käytetään koulutusten, tapahtumien sekä ryhmien tiedotusasioihin. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä VOIKUKKIA-toimintaan. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ne ovat vain järjestön omaan käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä nimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tehdessään uutiskirjeen tilauksen.

7. Henkilötietojen luovutus 
Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
VOIKUKKIA-toiminta käyttää uutiskirjeissään MailChimp-palvelua, jonka tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. MailChimp noudattaa EU-U.S. Privacy Shield Framework- säädöksiä privacyshield.gov/list). Palvelun tietosuojasta tarkemmin mailchimp.com/legal.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat 
VOIKUKKIA-uutiskirjeen rekisteri on tallennettu Mailchimp-palveluun. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeus myönnetään vain rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille ja joiden asemaan sekä tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö haluaa tilata uutiskirjettä. Kohdassa 11. on kuvattu kuinka uutiskirjeen tilauksen voi päättää.

10. Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Kasper ry:n VOIKUKKIA-toiminnan toimesta ilman pyyntöä. Uutiskirjeen tilaaminen on mahdollista lopettaa ja/tai muokata omia tietojaan kunkin uutiskirjeen lopussa löytyvästä linkistä tai ottamalla yhteyttä voikukkia@suomenkasper.fi.

12. Tietosuoja selosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Seloste löytyy myös järjestön nettisivuilta osoitteessa www.voikukkia.fi Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.