VOIKUKKIA®-toiminnan markkinointirekisterin tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 26.4.2018

1. Rekisterinpitäjä 
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Y-tunnus 0221057-0
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

2. Rekisteriasioista vastaava  
Mirjami Koivunen, asiantuntija, VOIKUKKIA-toiminta. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki.
sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenkasper.fi p. 044 345 0939

3. Rekisterin nimi 
VOIKUKKIA-toiminnan markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 
Yhteystietoja käytetään VOIKUKKIA-toiminnasta tiedottamiseen, ohjaajakoulutusten mainostamiseen ja VOIKUKKIA-materiaalien lähetykseen.

5. Rekisterin tietosisältö 
VOIKUKKIA-markkinointirekisteriin on koottu työssään sijoitettujen lasten vanhempia kohtaavien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten nimiä, sähköpostiosoitteita ja postiosoitteita.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Yhteystiedot on kerätty kohdassa 5. mainittujen toimijoiden/organisaatioiden internetsivuilta.

7. Henkilötietojen luovutus 
Ei säännön mukaista tietojen luovutusta ulkopuolisille, tiedot ovat vain järjestön omaan käyttöön.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat 
VOIKUKKIA-toiminnan markkinointirekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän salasanalla suojattuun Sharepoint-järjestelmään, jota pääsee ja on oikeutettu käyttämään vain VOIKUKKIA-toiminnan työntekijät, Kasperin toimistopäällikkö ja toiminnanjohtaja sekä järjestelmän ylläpitäjät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein.

10. Rekisteröidyn oikeus ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellot ja muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai muuttaa suostumustaan. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti. Kts. yhteystiedot kohta 1. ja kohta 2.

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteritietoja voidaan poistaa rekisteriin merkityn pyynnöstä tai Kasper ry:n VOIKUKKIA-toiminnan toimesta ilman pyyntöä. Mahdollisuudesta pyytää suoramarkkinoinnin lopettamista, muistutetaan jokaisessa markkinointilistan kautta lähetetyssä viestissä. Suoramarkkinoinnin voi kieltää ottamalla yhteyttä voikukkia@suomenkasper.fi.

12. Tietosuoja selosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoimme niistä myös sähköpostitse.