Vanhemmat toimijoina VOIKUKISSA

VOIKUKKIA-toiminnassa huostaanotettujen lasten vanhempia on mukana niin vertaisohjaajina ja -tukihenkilöinä kuin kokemusasiantuntijoinakin.

Vertaisohjaajat voivat vetää VOIKUKKIA-vertaistukiryhmiä yhdessä ammatillisten ohjaajien kanssa. Molemmat kouluttautuvat ohjaajiksi yhteisessä koulutuksessa, joita järjestetään 2-3 vuodessa. Vertaisohjaajiksi kouluttautuvilta edellytetään omaa kokemusta VOIKUKKIA-ryhmästä sekä tarpeeksi vakaata elämäntilannetta, jotta voi sitoutua tukemaan muita.

Kokemusasiantuntijoita toimii Voikukissa tällä hetkellä sekä työsuhteessa että vapaaehtoisina Kehittäjävanhemmat-ryhmässä.

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden ero on VOIKUKISSA päädytty määrittelemään ennen muuta kohteen perusteella. Puhumme vertaisuudesta silloin, kun toiminta kohdistuu suoraan vanhemmilta vanhemmille ja kokemusasiantuntijuudesta kun kohteena on ammattilaiset, päättäjät ja suuri yleisö.​

Kokemusasiantuntijuus muodostuu omasta, käsitellystä kokemuksesta yhdistettynä vertaisuuden kautta saatuun ymmärrykseen muiden kokemuksista. Kokemusasiantuntijuuden tavoite on lisätä yhteistä ymmärrystä ammattilaisten ja asiakkaiden välillä jaettujen kokemusten kautta ja siten muuttaa palveluja toimivammiksi.​