Tukihenkilö

Lapsen huostaanottoon liittyy paljon neuvotteluja ja paperisotaa. Tämän lisäksi olisi jaksettava myös pyörittää normaalia arkea. Kova paine ja kuormitus voi aiheuttaa sen, että pienistäkin asioista voi tulla ylivoimaisia.  Byrokratiasta selviäminen voi näyttää mahdottomalta ja elämä tuntua yhdeltä umpikujalta. Moni vanhempi on kuvannut, ettei jälkeen päin muista esimerkiksi neuvotteluista mitään. Aika on kulunut kuin sumussa. Tämä on normaalia ja kuuluu kriisin akuuttivaiheeseen.

Tukihenkilöstä on tässä tilanteessa paljon apua.

Tukihenkilöllä voi olla erilaisia rooleja:

  • hyvä kuuntelija jolle voi purkaa tunteitaan
  • arjen apu, joka auttaa asioiden hoitamisessa silloin kun omat voimat eivät riitä
  • ylimääräinen silmä- ja korvapari esimerkiksi viranomaisneuvotteluissa.  Tukihenkilö voi kysyä ne kysymykset, joita ei itse huomaa kysyä ja  hän on tukena vieraassa tai ahdistavalta tuntuvassa tilanteessa

Tukihenkilö voi olla kuka tahansa luotettava henkilö: sukulainen, ystävä, viranomainen tai vaikka seurakunnan tai järjestön työntekijä.

Monet kunnat ja järjestöt tarjoavat tukihenkilöpalveluita lapsille ja nuorille. Vanhempien tukihenkilötoiminta on monilla paikkakunnilla vasta kehittelyvaiheessa. Voit pohtia, löytyisikö omasta lähipiiristäsi tai tuttavien kautta oma luottohenkilö? Myös seurakuntien diakoniatyöntekijät ovat kokeneita auttajia, joiden tehtävänä on tukea vaikeassa elämäntilanteessa olevia.

Kokemuksia

”Lapsen sijoitus oli asia josta en tiennyt mitään ja siihen kun lisäsi kriisin mikä tilanteesta syntyi, tarvitsin apua itselleni. Oli helpompi puhua vertaiselle eikä omille tutuille” – vanhempi 2017

”Tuettavan vahvistumisen näkeminen tuottaa suurta iloa” – tukihenkilö 2017

”Tukihenkilöstä oli apua kun palaverit jännittävät,niiden jälkeen ei muista mitään” – vanhempi 2016

”Auttanut muistamaan sanoa kaikki mitä on ollut tarkoitus ottaa puheeksi. Palaverien jälkeen käynyt kanssani läpi keskustelut ja palauttanut mieleen tärkeimmät” – vanhempi 2016


Ajankohtaista

Vanhempi, onko sinulla on ollut tukihenkilö kun lapsesi on ollut lastensuojelun asiakkaana tai toivoisitko toimintaa kehitettävän alueellasi – vastaa kyselyyn tukihenkilötoiminnasta 16.8.2018 mennessä tästä.

Kyselyllä kerätään tietoa siitä, minkälaista apua ja tukea lastensuojelun asiakkaana olleen / olevan lapsen vanhempi on saanut itselleen, tai toivoisi saavansa tukihenkilöltä. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia 17.8.2018. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietoja käytetään vain arvonnan yhteydessä ja ne poistetaan kun voittajiin on saatu yhteys.