Ryhmätoiminnan aloittaminen

Ryhmiä kannattaa järjestää yhteistyönä. Tämä helpottaa mm. ryhmien mainostamista, madaltaa vanhempien kynnystä osallistua ja jakaa kustannuksia sekä työmäärää. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmiä ovat järjestäneet mm.

  • Isommat kaupungit omana toimintanaan omille asiakkailleen
  • Useammat kunnat yhdessä yli rajojen
  • Kunta yhdessä seurakunnan tai järjestön kanssa
  • Yksityinen palveluntarjoaja omille asiakkailleen tai tilauksesta laajemmalle alueelle

VOIKUKKIA-ohjaajakoulutukset sekä ohjaajaverstaat ovat hyviä paikkoja verkostoitua.

VOIKUKKIA-vertaistukiryhmä ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Ryhmän tehtävä on vahvistaa ja rohkaista sekä auttaa käsittelemään erokriisiä. Vanhemmat ja lapset tarvitsevat edelleen yksilöllistä tukea niihin ongelmiin, mitkä alun alkaen johtivat lapsen sijoitukseen.

Runsaasti kokemusta VOIKUKKIA-ryhmätoiminnasta on koottu VOIKUKKIA – Toimivien käytäntöjen käsikirjaan (2015) >> avaa ja lataa käsikirja tästä