Ryhmätoiminnan aloittaminen

VOIKUKKIA-ryhmissä ainakin toinen ammatillisista ohjaajista on käynyt VOIKUKKIA-ohjaajakoulutuksen, vertaisohjaaja on aina.

Ryhmiä kannattaa järjestää yhteistyönä. Tämä helpottaa esimerkiksi ryhmien mainostamista, madaltaa vanhempien kynnystä osallistua ja jakaa kustannuksia sekä työmäärää. VOIKUKKIA-vertaistukiryhmiä ovat järjestäneet muun muassa:

  • Isommat kaupungit omana toimintanaan omille asiakkailleen
  • Useammat kunnat yhdessä yli rajojen
  • Kunta yhdessä seurakunnan tai järjestön kanssa
  • Yksityinen palveluntarjoaja omille asiakkailleen tai tilauksesta laajemmalle alueelle

VOIKUKKIA-ohjaajakoulutukset sekä ohjaajaverstaat ovat hyviä paikkoja verkostoitua. Katso seuraavat tapahtumailmoituksista.

"Vanhemman näkökulman kirkastus ja millainen kriisi heillä(kin) on. Aina oma ajatus ollut vain lapsessa." Ohjaajakoulutuspalaute 2019

Runsaasti kokemusta VOIKUKKIA-ryhmätoiminnasta on koottu VOIKUKKIA – toimivien käytäntöjen käsikirjaan (2015).