Tukihenkilö asiakkaan tukena?

Moni vanhempi on kuvannut, ettei jälkeen päin muista esimerkiksi neuvotteluista mitään. Aika on kulunut kuin sumussa. Tämä on normaalia ja kuuluu kriisin akuuttivaiheeseen. Tukihenkilöstä voi olla tässä tilanteessa paljon apua vanhemmalle ja sosiaalityöntekijälle. Vanhemmalla on oikeus ottaa palaveriin mukaan tukihenkilö.

Vanhempien ja ammattilaisten kokemuksia tukihenkilötyöstä

”Tukihenkilöstä oli apua kun palaverit jännittävät, niiden jälkeen ei muista mitään” – vanhempi 2016

”Auttanut muistamaan sanoa kaikki mitä on ollut tarkoitus ottaa puheeksi. Palaverien jälkeen käynyt kanssani läpi keskustelut ja palauttanut mieleen tärkeimmät” – vanhempi 2016

”Näkee kuinka yhteistyö paranee (edes vähän) ammattilaisen ja vanhemman välillä”  tukihenkilö 2017

” Ei tehdä asioita tuettavan puolesta vaan autetaan siinä, että itse hoidetaan asiat. Itseluottamus kasvaa ja saa itse hoidettua seuraavan asian”- tukihenkilö 2017

”Ammattilaisilla pitää olla malttia tukihenkilöiden rekrytoinnissa, ensin perehdytys, ohjeet ja mahdollinen valmennus. Tukihenkilötyö tarvitsee koordinaattorin alueelle”- tukihenkilö 2017

”Vertaistukihenkilöt ovat oikea taho auttamaan vanhempia vaikeassa tilanteessa. Vanhempiin satsaaminen on satsaamista myös lasten hyvinvointiin” – ammattilainen 2016

”Vanhempi on hyvin vaikeassa asemassa lastensuojelun työntekijöitä kohtaan, jotka arvioivat hänen vanhemmuuttaan ja joille tulee näyttää vahvuuksia jotta lapsi voi kotiutua. Sosiaalityöntekijään kohdistuvat myös vihan ja katkeruudentunteet oman kriisin ja menetyksen aiheuttamisesta. Tällöin oman haurauden ja tarvitsevuuden osoittaminen luottavaisesti ei ole mahdollista, vaan tarvitaan neutraalimpi tukitaho” – ammattilainen 2017

Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

Yhteistyökumppanimme Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö toteuttaa tukihenkilötoimintaa. Asiakkaina tukihenkilöillä ovat huostaanotettujen tai sijoitettujen lasten vanhemmat. Kaikki tukihenkilöt ovat vertaisia ja kokemusasiantuntijoita eli heillä on oma kokemus lapsen sijoituksesta. Alueen VOIKUKKIA-vertaisohjaajat toimivat yksin tai parina vertaistukihenkilöinä vanhemmille ennen ryhmää – tai sen jälkeen. Tukihenkilösopimus tehdään tuen saajan, vertaistukihenkilön ja kunnan kesken. Kunta maksaa tukihenkilöpalkkion 96,70€/ kk ja kustannusten korvauksen 54,50€/ kk sekä korvaa matkakulut tapaamisiin. Tukihenkilöille on järjestetty työnohjaus
Alueella toimii tällä hetkellä 7 tukihenkilöä.

Kiinnostuitko? Lue lisää: Pohjois- Savo

Palkkiolinjauksia eri alueilta: VOIKUKKIA- tukihenkilöprojekti esimerkit tukihenkilöiden palkkioista eri alueilla

Oletko kiinnostunut kehittämään tukihenkilötoimintaa alueellasi? Pysy kuulolla!


Ajankohtaista

Onko asiakkaallasi ollut tukihenkilö kun hänen lapsensa on ollut lastensuojelun asiakkaana tai toivoisiko asiakkaasi toimintaa kehitettävän alueellanne – välitäthän kyselyn asiakkaallesi. Kyselyyn voi vastata 16.8.2018 asti tästä.

Kyselyllä kerätään tietoa siitä, minkälaista apua ja tukea lastensuojelun asiakkaana olleen / olevan lapsen vanhempi on saanut itselleen, tai toivoisi saavansa tukihenkilöltä. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi 50 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia 17.8.2018. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Yhteystietoja käytetään vain arvonnan yhteydessä ja ne poistetaan kun voittajiin on saatu yhteys.