Ammattilaisille

Jokaisen perheen tilanne on erilainen. Yhdestä asiasta olemme kuitenkin varmoja: vanhempien tukeminen kannattaa aina.

Vanhempien tilanne on todella kuormittava. Kriisin keskellä on tasapainoiltava viranomaisten, sijaishuoltajien ja oman lapsen asioiden kanssa. Samalla pitäisi työskennellä oman toipumisen, tunteiden ja elämänhaasteiden kanssa. Vanhemmat tarvitsevat lapsen ja sijaishuoltajien tavoin tukea. Tuen tarve ei poistu, vaikka lapsen sijoituksesta olisi kulunut pitkä aika. Myös lapsen on tärkeä tietää, että vanhemmat saavat apua. Huoli vanhempien voinnista rasittaa turhaan lasta muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa.

 

Vanhempien ja ryhmänohjaajien punnittuja näkemyksiä

  • Moni vanhempi kokee, että huostaanottoprosessi vie heiltä vanhemmuuden. Miten voi tukea lasta jos kokee, että ei ole siihen lupaa?
  • Vanhempana itsensä näkevä toimii vahvemmin vanhempana.
  • Sijoitetut lapset ovat tulevaisuuden vanhempia. Oma vanhemmuus rakentuu paljon sen varaan, millaista vanhemmuutta itse on saanut. Mikä on seuraavan sukupolven suhde isovanhempiin? Lasten ja vanhempien suhteen tukeminen silloinkin, kun vanhempi ei ole läsnä lapsensa arjessa, kantaa hedelmää lasten aikuisuuteen ja omaan vanhemmuuteen.
  • Toimivat luomuverkostot ehkäisevät syrjäytymistä tehokkaammin, kuin kalleimmatkaan viranomaisverkostot.