Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia

REKISTERISELOTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä: 18.3.2011

1. Rekisterinpitäjä
Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry
VOIKUKKIA-toiminta
Y-tunnus 0221057-0
Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki
Puhelin 050 595 6146
Internet: www.suomenkasper.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Hanna Hägglund, projektisuunnittelija/ VOIKUKKIA-toiminta sähköpostia: Kasper ry, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Voikukkia.fi-verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota VOIKUKKIA-toiminta ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Voikukkia.fi-verkkosivujen käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään valtakunnallisen ohjaajaverkoston ylläpitämiseen ja yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin, VOIKUKKIA-materiaalin jakamiseen, verkostojen alueinfojen välittämiseen sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten muun muassa: - nimi - organisaatio - puhelin - sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi voikukkia.fi-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään ja tietoja päivittäessään.

7. Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Voikukkia.fi-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröity pystyy tarkistamaan tietonsa myös omien käyttäjätunnuksien ja salasanojen avulla voikukkia.fi-verkkosivujen kautta. Tarkastuspyynnön voi esittää myös rekisteriasioista vastaaville henkilöille ja se tulee tehdä kirjallisesti.

11. Tiedon korjaaminen, muuttaminen tai poistaminen rekisteristä
Rekisteröitynyt oikaisee ja täydentää ensisijaisesti itse rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti. Korjauspyynnön voi esittää myös kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee tällöin ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamista varten. Rekisteröidyn tietojen täydellinen poistaminen rekisteristä vaatii aina yhteydenottoa rekisterin ylläpitäjään ja erillistä kirjallista pyyntöä, joka poistaa sen perusteella rekisteristä kaikki tiedot rekisteröidystä.

© 2017 Voikukkia  |  WebDesign: Mainostoimisto Mekanismi