Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia

Kysely lapsen huostaanoton kokeneille vanhemmille

VOIKUKKIA-toiminnan yhteistyökumppani Oskari Savisalo Ylitse-projektista tutkii huostaanoton kohdanneiden vanhempien kohtaamista ja tukemista. Hänen tarkoituksenaan on selvittää, eroaako itse lapsena huostaanotetun vanhemman saama tuki niiden vanhempien tuesta, joilla omaa lastensuojelutaustaa ei ole. Hän tarvitsee vastaajiksi runsaasti molempia, jotta kokemusten vertailu on mahdollinen.

Olisiko sinulla kiinnostusta ja hetki aikaa vastata kyselyyn? Kyselyyn voi vastata marraskuun 2017 loppuun.

Lisää tietoa Ylitse-projektista >> https://www.sos-lapsikyla.fi/mita-me-teemme/kehittamistyo/ylitse-projekti/

Linkki kyselyyn >> https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UGBhp7WfhU21Tu69_G6kO5HyhsO7ItpBu8SARGpVxBdUNzNIWkxMRlU5REJDRzhJMVg1Uk1YVlhaRy4u

Tutkijan viesti vastaajille

Hyvä kyselyn vastaanottaja,

Lähestyn sinua sosiaalityön Pro gradu -tutkielmaani liittyvän kyselyn tiimoilta. Selvitän tutkielmassani lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuuden taustatekijöitä. Kysely on tarkoitettu huostaanotettujen lasten vanhemmille ja sen kautta kartoitetaan sijaishuoltotaustaisten ja ei-sijaishuoltotaustaisten vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä huostaanottoon johtaneista tekijöistä. Kyselyssä kerätyn aineiston analysoinnin kautta selvitetään niitä taustatekijöitä, jotka voivat osaltaan vaikuttaa lastensuojelutarpeen ylisukupolvisten ketjujen syntymiseen. Tietoa ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen taustatekijöistä voidaan hyödyntää lastensuojelussa, mutta myös peruspalveluiden kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei kokemukseni mukaan aina osata ottaa oikealla tavalla huomioon vanhemman omaa lastensuojelutaustaa. Osalla lastensuojelutaustaisista vanhemmista on kokemus, että heidän vanhemmuutensa määritellään voimakkaasti taustan perusteella sen sijaan, että vanhemmuuden voimavaroja tarkasteltaisiin tässä hetkessä. Toivon, että saan tutkielmani kautta välitettyä, niin lastensuojelun kuin muiden lapsiperheidenpalvelujen kentälle täsmällistä tietoa siitä, onko vanhemman omalla lastensuojelutaustalla vaikutusta vanhemmuuteen. Ja jos on, niin minkälaisena se näyttäytyy.

Tiedän, että kyselyni sisältää tunteita herättäviä kysymyksiä. Kattavan aineiston saamiseksi kysymysten asettelun on kuitenkin oltava mahdollisimman yksiselitteinen ja suora. Toivon kuitenkin, että tämän saatekirjeen kautta välittyy ymmärrykseni aiheen sensitiivisyydestä. 

Kysely löytyy täältä: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UGBhp7WfhU21Tu69_G6kO5HyhsO7ItpBu8SARGpVxBdUNzNIWkxMRlU5REJDRzhJMVg1Uk1YVlhaRy4u

Ystävällisin terveisin ja lisätietoa antaen,

Oskari Savisalo,

Sosiaalityön opiskelija

© 2017 Voikukkia  |  WebDesign: Mainostoimisto Mekanismi