Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia

VOIKUKKIA-julkaisut

VOIKUKKIA- aiheisiin artikkeleihin mediassa pääset tästä.

VOIKUKKIA- toimivien käytäntöjen käsikirja

Oletko sosiaalialan ammattilainen ja kohtaat työssäsi sijoitettujen lasten vanhempia?
Haluatko kehittää uutta toimintaa alueellasi? Oletko vanhempi ja etsit tukea itsellesi?
Tai oletko kiinnostunut toimimaan tukihenkilönä tai vertaisohjaajana?

VOIKUKKIA- käsikirjasta löydät tietoa vanhemmille ja ammattilaisille, sekä kokemuksia vertaistukiryhmistä ja VOIKUKKIA- toiminnasta.

Käsikirjaan on koostettu ohjaajien ja alueiden hyviä käytäntöjä, kokemuksia ryhmien ohjaamisesta ja erilaisia toimintamalleja. Julkaisu sisältää lisäksi artikkeleita vanhempien kokemuksista vertaistukiryhmistä, vertaisohjaajana ja tukihenkilönä toimimisesta ja Vanhempain Raatitoiminnasta.

Käsikirja on sähköinen PDF (nide 94 s.) ja se on ladattavissa ilmaiseksi voikukkia.fi- etusivulta Klikkaa käsikirjan kuvaa etusivulla ja saat ladattua sen itsellesi!

Saat linkitettyä käsikirjan omalle sivullesi kopioimalla tämän linkin >> http://www.voikukkia.fi/images/VOIKUKKIA-kasikirja2015.pdf

Ilmoitathan meille Ota yhteyttä -lomakkella tai sähköpostitse mille sivulle olet käsikirjan linkittänyt, kiitos!

Opas vanhemmille ja läheisille

Vanhempien kirjoittama opas lapsen sijoituksen tai huostaanoton tilanteeseen on tarkoitettu vanhemmille ja lapsen läheisille aikuisille.

Shokkitilanne vie voimia. Opas on tarkoitettu muistilistaksi ja kannustukseksi vaikeimpaan hetkeen.
Ammatilaiset voivat tilata 5 kappaleen nippuja hintaan 2,50 € + postituskulut. Vanhemmat ja läheiset voivat tilata yhden oppaan ilmaiseksi. Oppaan koko on A6 (postikorttikoko) ja siinä on 16 sivua. Lue ja lataa oppaan esite >> tästä.

NYT SAATAVANA MYÖS TULOSTETTAVANA PDF- VERSIONA! Lisääthän ladattavan version oman organisaatiosi internetsivuille tästä, kiitos!

"Toivottavasti tästä palautteesta on hyötyä"
- Kooste VOIKUKKIA-vertaistukiryhmien loppupalautteesta

VOIKUKKIA-verkostohanke kerää kaikista sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmistä yhtenäisen loppupalautteen, josta tehdään vuosittainen kooste. Esim. vuoden 2014 ryhmistä saimme yhteensä 61 vastausta eri puolilta Suomea. Palautteen perusteella osallistujat kokivat saaneensa ryhmästä tukea. Prosessi ja vertaistuki oli antanut voimaa, ymmärrystä ja uutta näkökulmaa omaan ja perheen tilanteeseen: "Erittäin hyvä "kurssi" mielenkiintoista keskustelua joka kerta. Antoi enemmän kuin luulin alussa."

Lisätiedot ryhmien loppupalautteista sekä ryhmätoiminnan vaikuttavuudesta: .

Avaa ja lataa yhteenveto vuoden 2015 VOIKUKKIA-ryhmäpalautteista >> tästä (pdf, 4 sivua)
Avaa ja lataa yhteenveto vuoden 2014 VOIKUKKIA-ryhmäpalautteista >> tästä (pdf, 7 sivua)
Avaa ja lataa yhteenveto vuoden 2013 VOIKUKKIA-ryhmäpalautteista >> tästä (pdf, 1 sivu)
Avaa ja lataa yhteenveto OhjaajaVerstaista kerätystä ryhmäpalautteesta 2013 >> tästä (pdf, 2 sivua)

VOIKUKKIA-ryhmän ohjaajat HUOM! Käy lataamassa uusi palautelinkki ja ohjeet tämän vuoden palautteen keruuseen ohjaajien materiaalipankista!

 Vanhempien kokemusjulkaisu 2014

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 12.3.2014 julkistettiin kokemusjulkaisu, johon on koottu huostaanotettujen lasten vanhempien omia kokemuksia ja ajatuksia.

”Kun joka makaroniin pitää mahtua pöytätavat” – Hetkiä ja tarinoita huostaan otettujen lasten vanhempien elämästä”´ -nimisessä kirjassa ääneen pääsevät huostaanoton kokeneiden äitien kokemukset teksteinä ja kuvina. Kirja on vanhemmille ja vanhempien tukemisen kanssa työskenteleville suositeltava lukukokemus.

Kokemusjulkaisu

Lataa lyhyt esittely tästä (PDF 1. sivu.)

Osa teksteistä on työstetty kaikille avoimissa KirjoittajaPajoissa kirjalllisuusterapeutti Kristina Svenssonin kanssa, osa kirjoituksista on syntynyt yksin kirjoittaen ja osa VOIKUKKIA- vertaistukiryhmiin osallistuneiden äitien kirjoittamana. Tekstit puhuvat kaipuusta, neuvottomuudesta, takapakeista. On surua ja raivoakin, mutta myös uudistumisen iloa ja tahdonvoimaa.

Kirja kertoo koskettavasti vanhempien kokemuksista hädän hetkellä ja sen jälkeen. Omakohtainen kokemus tuo parhaiten esiin sen, miten erilaisia tilanteita ja tarinoita huostaanottolukujen taakse kätkeytyy.

>> Tilauslomakkeeseen

Kirjoittajan haastattelu Helsingin Sanomissa 12.3.2014:

>> http://www.hs.fi/paivanlehti/12032014/ihmiset/Kuusi+vuotta+erossa+tyttärestä/a1394527939349

Vanhemman haastattelu Ylen TV-uutisissa 11.3.2013 (kohdasta 7:50, katsottavissa 9.4.2014 asti)

>> http://areena.yle.fi/tv/2172436

Yle Radio Suomi Ajantasa 12.3.2014, haastateltavina Mareena Heinonen ja Kristina Svensson

Haastattelu alkaa kohdasta 05:30

>> http://areena.yle.fi/radio/2174475

Muuta kirjallisuutta

Huostaanotto, kriisityö, surutyö

Auer-Koisti A-L., 2003. Huostaanottokriisin selvittely-projektin loppuraportti. SOS-Lapsikylä ry.

Dolann Y., 1998. Pieni askel.  Tie hyvään elämään traumaattisen kokemuksen jälkeen. Lyhytterapiainstituutti Oy.

Dygerov A., 1996. Lapsen suru. MLL, SMS, SPR 3. painos.

Hammarsund C-O., 2010. Kriisikeskustelu. Kriisituki, jälkipuinti, stressin ja konfliktien käsittely. Tietosanoma.

Hurtig J., 1997. Vanhempien tukeminen lastensuojelussa -perheen pelastusrengas vai ammattilaisten iskulause. Sosiaalityön pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto. Rovaniemi.

Kiianmaa K., 2008.  Hyvä ero . Uusi elämä. Osa 2. Lapset ja ero s. 91- 132. Multikustannus.

Koisti-Auer A-L., 2003. Huostaanottokriisin selvittely -projektin loppuraportti. Sos-Lapsikylä ry. Espoo.

Kähkönen P., 1991. Biologisen perheen huomioonottaminen lapsen huostaanotossa ja sijoituksessa. Jyväskylän yliopiston perhetutkimusyksikön julkaisuja 2/1991. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston monistuskeskus.

Kähkönen P., 1994. "Vanhemmuuden murtuminen". Lapsen huostaanotto sosiaalitoimen asiakirja-aineiston valossa. Jyväskylän opetussosiaalikeskuksen julkaisusarja 2/1994.

Laimio Anne (toim.), 2004. Yhdessä suru on helpompi kantaa. Opas lasten ja nuorten sururyhmien ohjaajille.

Laimio Anne (toim.), 2003. Surevan lapsen kanssa.

Laurila A., 2003. Toivo ja Ilona. Raportti lastensuojeluprojekteista. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B raportteja 16. Multiprint Oy. Helsinki 2003.

Poijula S., 2002. Surutyö. Kirjapaja.

Palosaari E., 2007. Lupa särkyä. Kriisistä elämään. Edita.

Räty T., 2010. Lastensuojelulaki.  Käytäntö ja soveltaminen. Edita.

Saari S., 2000. Kuin salama kirkkaalta taivaalta. Kriisit ja niistä selviytyminen. Suomen Mielenterveysseura. SMS-Tuotanto/SMS-Julkaisut Otava.

Saastamoinen K., 2010. Lapsen asema sijaishuollossa. – Käsikirja arjen toimintaan. Edita.

Sinkkonen J., Kalland M. (toim.), 2002. Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY.

Hannele Forsberg - Aino Ritala-Koskinen - Maritta Törrönen (toim.), 2006. Sosiaalityö - Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia.
Taskinen S., 2010.  Lastensuojelualain soveltaminen. WSOYpro.

Toivo ja Ilona. Raportti lastensuojeluprojekteista. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja, B Raportteja 16. Multiprint Oy. Helsinki 2003.

Ryhmätyö ja toiminnalliset menetelmät

Aalto M., 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Turvallisen ryhmän rakentaminen. My Generation Oy.

Bion W.R., 1979. Kokemuksia ryhmistä: Ryhmädynamiikka psykoanalyysin näkökulmasta. Espoo: Weilin+Göös Oy.

Blatner A., 1997. Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa. Psykodraama ja sosiodraaman tekniikat käytäntöön sovellettuna. Resurssi. Naantali.

Bojner-Horwitz E. & Bojner G., 2005. Mielihyvää musiikista. Helsinki: WSOY.

Ilkka L. ja Tamminen H., 2004.  Avain tunteiden taloon.

Jauhiainen Riitta & Eskola Marjatta, 1994. Ryhmäilmiö. Perustietoa ryhmän käytöstä ja ryhmätyöstä sosiaalityöhön sovellettuna. Helsinki: WSOY.

Kopakkala Aku, 2005. Porukka, jengi, tiimi : ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. Edita : Suomen psykologiliitto.

Leskinen E., 2009. Ryhmä toimimaan. Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. Taito. PS-kustannus.

Mantere M-H., 1991. Mielen kuvat. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Owens A. & Barber K., 1998. Draama toimii. Helsinki: JB-kustannus.

Pennington Donald C., 2005. Pienryhmän sosiaalipsykologia. Suomentanut Marja Ahokas. Helsinki: Gaudeamus.

Sava I. & Vesanen-Laukkanen V. (toim.), 2000. Taiteeksi tarinoitu oma elämä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vahala H.-M., 2003. Elämän kevät. Luovuuden kautta kasvuun. Helsinki: Sininauhaliitto.

Lähestymistapoja, työnohjaus

Arnkil Tom & Seikkula Jaakko, 1995. Dialoginen verkostotyö.

Estola E., Kaunisto S-L., Keski-Filppula U., Syrjälä L. ja Uitto M., 2007.  Lupa puhua. Kertomisen voima arjessa ja työssä. PS-Kustannus.

Hirvihuhta Harri ja Litovaara Anneli, 2003. Ratkaisun taito. Käytännönläheinen kirja ratkaisukeskeisen menetelmän soveltamisesta.

Katajainen A., Lipponen K., Litovaara A., 2003 (-2006). Voimavarat käyttöön. Hyvää oloa ja onnellisuutta. Duodecim.

Karvinen- Niinikoski S., Rantalaiho U-M., Salonen J., 2007.  Työnohjaus sosiaalityössä. Edita.

Malinen Tapio, 2008.  Luova tila - ratkaisukeskeisestä ja narratiivisesta työtavasta. LTI Oy.

Mattila K-P., 2008. Arvostava kohtaaminen. PS-Kustannus.

Mannström-Mäkelä Leena & Saukkola Kirsi, 2008. Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja.

Mönkkönen Kaarina, 2007. Vuorovaikutus; Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita.

White Michael, 2008. Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. Kuva ja Mieli ky.

Williams A., 2000. Visuaalinen ja toiminnallinen työnohjaus. Jyväskylä: Gummerus.

AV-aineistoa

Ilonen talo -oppimateriaali
Iloinen talo -oppimateriaali sisältää, päihde- ja mielenterveystietoutta, asiantuntijapuheenvuoroja ja tarinoita. Materiaalit on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä alan oppilaitoksille.
Materiaalipaketti sisältää: Iloinen Talo -elokuvan (dvd), www.ilonentalo.fi -verkkosivuston oppimateriaalin käytettäväksi ohjaus-, koulutus- ja ryhmätilanteissa. Se on vapaasti saatavilla verkkosivustolla. Sininauhaliitto.

Olemme edelleen äitisi ja isäsi.
DVD. Dokumentti kertoo niiden vanhempien kokemuksista, jotka elävät elämäänsä erossa lapsistaan. SuositellaAn lastensuojelun ja perhehoidon käyttöön. Myös työskentelyyn vanhempien kanssa ennen sijoitusta ja sijoituksen aikana. Pesäpuu ry.

© 2017 Voikukkia  |  WebDesign: Mainostoimisto Mekanismi